STUDY OF THE INFLUENCE OF THE FACTORS ON THE FABRICS QUALITY USING METHOD OF PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS

Autor/autori: Lecturer eng., PhD. Liliana HRISTIAN, PhD student, eng. Maria Magdalena OSTAFE, Lecturer eng., PhD. Catalin VILCU, Lecturer eng., PhD. Ionut DULGHERIU, Lecturer eng., PhD. Dorin Savin IONESI

Rezumat: In lucrare s-a urmarit influenta factorilor de durabilitate si confort fiziologic asupra calitatii tesaturilor, utilizand metoda Analiza Componentelor Principale. Tesaturile studiate sunt realizate din fire tip lana pieptanata, din compozitii diferite. Analiza Componentelor Principale aplicată în acest studiu este o metodă descriptivă a datelor de analiză multivariate /multidimensională și urmărește să reducă, sub control, numărul variabilelor (coloanelor) datelor matrice cât mai mult posibil la două sau trei.

Cuvinte cheie: analiza componentelor principale, ax factorial, coeficientul volumetric de umplere, rigiditatea


Abstract: The paper pursued the influence of durability factors and physiological comfort indices on fabrics quality, using the Principal Components Analysis method. The studied fabrics are made of combed wool yarn, from different compositions. The Principal Components Analysis applied in this study is a descriptive method of multivariate /multidimensional analysis data and aims to reduce, under control, the number of matrix variables (columns) as much as possible to two or three.

Keywords: analysis of main components, factorial axes, volumetric filling coefficient, stiffness

 

DOWNLOAD PDF