DESPRE TRANZIȚIA LA SOCIETATEA ÎNȚELEPCIUNII ȘI LA INTELIGENȚA SPIRITUALĂ

Autor/autori: Ing. dipl. Nicolae FILDAN

Rezumat: Abordarea tranziției la societatea înțelepciunii este încă în faza de început. Ea se bazează, în primul rând, pe tranziția de la prelucrarea informatiilor la cea a cunostințelor și, apoi, la cea a înțelepciunilor în era digitală. Această tranziție facilitează dezvoltarea puternică a celorlalte tehnologii, stimulează dezvoltarea creativității și inovării etc. În final, va conduce la schimbarea tipului de societate, de la una focusată pe componenta materială la una focusată pe componenta umană, adică societatea înțelepciunii.

Cuvinte cheie: tranziție, societatea înțelepciunii, inteligența spirituală,creativitate, inovare.


Abstract: The transition to the wisdom society is still in the start-up phase. It is based, first of all, on the transition from information processing to knowledge and then to wisdom in the digital age. This transition facilitates the strong development of other technologies, stimulates the development of creativity and innovation, etc. In the end, it will lead to a change in the type of society, from one focusing on the material component to one focused on the human side, rectly the wisdom society.

Keywords: transition, wisdom society, spiritual intelligence, creativity, innovation.

 

DOWNLOAD PDF