ROLUL LOGISTICII INVERSE ÎN LANŢUL MANAGEMENTULUI ENERGETIC

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU1, Dr. ing. fiz. Eros Alexandru PĂTROI

Rezumat: Lucrarea analizează rolul logisticii inverse în lanţul managementului energetic şi în conectarea obiectivelor ecologice şi economice. Sunt analizate activităţile legate de gestionarea deşeurilor cu utilizarea logisticii inverse. Logistica inversă reprezintă un proces de eliminare a produselor noi sau folosite, este o parte a dezvoltării durabile şi poate fi utilizată pentru debarasarea de produsele uzate moral sau cu o viteză de circulaţie lentă. Sunt prezentate barierele logisticii inverse şi grupele în care se încadrează acestea. Logistica inversă urmăreşte obiective esenţiale pentru protejarea mediului şi sunt analizate acestea.

Cuvinte cheie: management energetic, logistica inversă, obiectivelor ecologice şi economice, dezvoltare durabilă.


Abstract: The paper analyzes the role of reverse logistics in the energy management chain and the connection of ecological and economic objectives. Activities related to waste management using reverse logistics are analyzed. Reverse logistics is a process of removing new or used products, is part of sustainable development and can be used to dispose of morally worn products or slow speeds. The barriers to reverse logistics and the groups in which they fall are presented. Reverse logistics pursues essential environmental objectives and is analyzed.

Keywords: energy management, reverse logistics, environmental and economic objectives, sustainable development.

 

DOWNLOAD PDF