CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII MACARALELOR PORTUARE DE CHEI

Autor/autori: Șef lucrări. dr. Cristina DRAGOMIR, Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristian SCURTU

Rezumat: Macaralele portuare de chei formează principala grupă a utilajelor portuare de ridicare şi, respectiv, principalul mijloc de transbordare a mărfurilor pe teritoriul portuar. Cu ajutorul lor se realizează majoritatea operaţiunilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor la şi de la nave. Lucrarea prezintă o analiză de optimizare a exploatării ȋn siguranță a macaralelor portuare de chei, având ȋn vedere studiul oboselii rolelor la modelul autohton de macara portuară de chei de tip Bocşa, cu graifăr.

Cuvinte cheie: graifăr, macarale, exploatare.


Abstract: Key port cranes form the main group of lifting and port lifting equipment, respectively, the main means of transhipment of goods in the port territory. They are used to carry out most of the cargo loading and unloading operations to and from ships. The paper presents an analysis to optimize the safe operation of the key port cranes, considering the study of the fatigue of the rollers in the native model of the Bocsa harbor crane with grapple.

Keywords: grapple, cranes, mining.

 

DOWNLOAD PDF