ANALIZA MATERIALELOR COMPOZITE FOLOSITE ÎN INDUSTRIA NAVALĂ LA MIEZURILE MOTOARELOR ELECTRICE

Autor/autori: Șl. dr. ing. Adelina BORDIANU

Rezumat: Materialele compozite reprezintă un domeniu prioritar de cercetare. Am arătat cât este de important să se studieze structura și proprietățile acestora deoarece datorită structurii complexe ale acestor materiale o mică modificare în structură poate duce la modificarea rezultatelor și proprietăților finale. În această lucrare este studiat un material compozit ce poate fi folosit cu succes în fabricare miezurilor motoarelor electrice ale navelor astfel încât caracteristicile de funcționare ale acestora să fie îmbunătățite

Cuvinte cheie: materiale compozite, motoare electrice, omogenizare.


Abstract: Composite materials are a priority research area. It is important to study their structure and properties because, due to the complex structure of these materials, a small change in structure can result in changes in final results and properties. In this paper is studied a composite material that can be successfully used in the manufacture of the electric motors of the ships so that their operating characteristics are improved.

Keywords: composite materials, electric motors, homogenization.

 

DOWNLOAD PDF