MATERIALE ȘI APLICAŢII DEZVOLTATE ÎN DOMENIUL INGINERIEI ELECTRICE

Autor/autori: Dr. ing. fiz. Eros Alexandru PĂTROI, Ş.l. dr. ing. Adelina BORDIANU, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Prof. dr. fiz. Wilhelm KAPPEL, Dr. ing. Eugen MANTA, Dr. ing. Gabriela GEORGESCU, Dr. ing. Teodora MALAERU, Dr. ing. Mirela CODESCU, Dr. ing. Delia PĂTROI, Dr. ing. Georgeta, ALECU, Dr. ing. Alexandru, IORGA,Dr. ing. Florina Emilia CIULEI, Ing. Nicolae STANCU, Dr. ing. Elena CHITANU, Dr. ing. Alexandru LIXANDRU

Rezumat: Lucrarea face o descriere a particulelor nanomagnetice și prezintă aplicațiile acestor materiale în practică. O parte din materialele descrise au fost realizate în urma cercetărilor efectuate în cadrul INCDIE ICPE-CA în colaborare cu alte instituții din România. Studiul proprietăţilor magnetice ale nanomaterialelor este foarte important pentru progresul nanoştiinţei şi nanotehnologiei, în special datorită faptului că proprietăţile magnetice la scară nano diferă de cele în stare bulk. Sunt prezentate sursele de magnetism și parametrii magnetici ai materialelor analizate, cu nivelele lor energetice și performanțele magnetice

Cuvinte cheie: particule nanomagnetice, magneți, nanopulberi, generator de câmp, ecrane electromagnetice, microfire


Abstract: The paper presents a description of nanomagnetic particles and their applications in practice. Some of the materials described were made following various researches carried out within INCDIE ICPE-CA in collaboration with other institutions from Romania. The study of the magnetic properties of nanomaterials is very important for the advancement of nanoscience and nanotechnology, especially because the magnetic properties at nanoscale level differ from the bulk ones. The magnetic sources and the magnetic parameters of the analyzed materials, with their energy levels and magnetic performances are presented.

Keywords: nanomagnetic particles, magnets, nanopowders, field generator, electromagnetic shields, electromagnetic shield, microwires.

 

DOWNLOAD PDF