INGINERIA ENERGIILOR REGENERABILE –INGINERIE PRIORITARĂ PENTRU SECOLUL XXI

Autor/autori: Dr. Ing. Corneliu CRISTESCU, Dr. Ing.Catalin DUMITRESCU, Dr. Ing. Radu RADOI, Dipl. Ing. Liliana DUMITRESCU, Prof. Dr. Ing. Valeriu DULGHERU

Rezumat: În prima parte a articolului, se prezintă unele consideraţii generale privind potenţialul surselor de energii regenerabile existente în lume, în EUROPA şi în ROMANIA, precum şi unele tehnologii de conversie şi stocare a energiilor regenerabile practicate pe plan mondial, soluţii caracterizate de randamente energetice ridicate. În partea a doua a articolului, se prezintă câteva soluţii tehnologice noi pentru conversia, combinarea şi stocare energiilor regenerabile, soluţii tehnice rezultate din activităţile de cercetare în domeniul energiilor regenerabile ale institutului INOE 2000-IHP, unele aflate acum în curs de brevetare la OSIM Bucureşti.

Cuvinte cheie: Energii regenerabile, conversie energie, eficientizare energetică, sisteme combinate de energie, sisteme hibride de energie, tehnologii de stocare a energiei.


Abstract: The first part of the paper presents some general considerations regarding the potential of renewable energy sources in the world, on EUROPE and in ROMANIA, as well as some technologies for converting and storing renewable energies, practiced worldwide, solutions characterized by high energy yields. The second part of the paper presents some new technological solutions for converting, combining and storing renewable energies, technical solutions resulted from INOE 2000-IHP renewable energy research activities, some of them being now in pending patenting, at OSIM Bucharest

Keywords: Renewable energy, conversion energy, energy efficiency, energy combining systems, energy hybrid systems, energy storage technologies.

 

DOWNLOAD PDF