INGINERIA COLOANEI INFINITE DE LA FORMA DATĂ DE CONSTANTIN BRANCUŞI LA STRUCTURA INOVATIVĂ REALIZATĂ DE INGINERUL ŞTEFAN GEORGESCU-GORJAN

Autor/autori: Dr. ing. Emil Sever GEORGESCU

Rezumat: Coloana Infinită este o structură inovativă, cu un stâlp din profile de oţel pe care sunt montate 17 module din fontă, încastrat într-o fundaţie de beton. Inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan (1905-1985) a fost autorul concepţiei tehnice şi inginerul şef coordonator al lucrărilor în 1937-1938. În 1984, în prezenţa sa, Institutul Naţional INCERC a efectuat investigaţii care au arătat că starea Coloanei nu era critică, astfel încât demontarea ulterioară din 1996 a fost arbitrară. Politehnica a asigurat în România o pregătire solidă iar inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan a creat soluţii durabile pe termen lung pentru capodopera lui Brâncuşi.

Cuvinte cheie: Brancuşi, Coloana Infinită, Ştefan Georgescu-Gorjan, investigaţii, parametri dinamici


Abstract: The Endless Column is made as an innovative structure, with 17 cast iron modules covering a steel column, supported by a concrete foundation. In 1937-1938, Engineer Ştefan Georgescu-Gorjan (1905-1985) was the author of technical concept and coordinating engineer of works. In 1984 he attended the survey and investigations carried-out by The National Institute INCERC and these proved that the state of Column was not critical, thus the ulterior dismantling in 1996 was arbitrary. The Polytechnical School of the epoch ensured a serious engineering education in Romania and Ştefan Georgescu-Gorjan provided long lasting solutions for the masterpiece of Brancusi.

Keywords: Brancusi, Endless Column, Ştefan Georgescu-Gorjan, investigations, dynamic parameters

 

DOWNLOAD PDF