PERSONALITĂȚI ALE INGINERIEI DIN OLTENIA: PROIECT EDUCATIV DEDICAT ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Autor/autori: Ing. Doinița BĂLĂȘOIU

Rezumat: Lucrarea prezintă proiectul educativ „Personalități ale ingineriei din Oltenia” derulat de elevii Colegiului „Ștefan Odobleja” din Craiova în anul școlar 2017 - 2018: obiective, activități, parteneri și rezultate finale. Între acestea din urmă se remarcă articolele realizate pentru revista elevilor școlii și expozițiile de postere tematice, organizate periodic. Proiectul a antrenat, pe lângă elevii cu pregătire tehnologică, numeroși elevi de la profilul teoretic, pasionați de știință și tehnologie.

Cuvinte cheie: inginerie în Oltenia, învățământ profesional și tehnic, proiect educativ.


Abstract: The paper presents the educational project "Personalities of Engineering in Oltenia" carried out by the students of Ştefan Odobleja College from Craiova in the school year 2017 - 2018: objectives, activities, partners and final results. Among the latter are the articles made for the school students' magazine and the thematic poster exhibitions organized periodically. The project trained, in addition to technologically-trained students, many students from the theoretical profile, passionate about science and technology.

Keywords: engineering in Oltenia, vocational and technical education, educational project.

 

DOWNLOAD PDF