SIMULAREA COMPORTAMENTULUI LA IMPACT AL MATERIALELOR COMPOZITE RANFORSATE CU STRUCTURI TIP SANDWICH

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Savin Dorin IONESI 1, Asist. drd. ing. Emil Constantin LOGHIN 1, Conf. dr. ing. Luminița CIOBANU 1, Conf. dr. ing. Irina IONESCU 1, Conf. dr. ing. Manuela AVĂDANEI 1

Rezumat: În această lucrare este prezent comportamentul la impact a materialelor compozite ranforsate cu structuri textile tip sandwich realizate din fire tehnice (Kevlar și in) și rășini termoset (epoxidică și poliesterică). Comportamentul la impact a fost simulat utilizând aplicația software specifică DEFORM 3D, în modelare fiind materializate toate elementele reale care participă în experiment. În vederea stabilirii încărcării și a vitezei de lucru au fost utilizate informațiile captate de pe mașina de încercat CEAST Fractovis Plus 2000.

Cuvinte cheie: FEM, impact, materiale compozite.


Abstract: The paper presents the impact behaviour of 3D U shaped composite materials reinforced with 3D sandwich knitted fabrics made from technical yarns and Epoxy and polyester matrix. The impact behaviour was simulated using DEFORM 3D software application. All physical pieces involved în the impact testing were modelled. The impact parameters were obtained based on real impact tests carried out using Fractovis Plus 2000 testing equipment.

Keywords: FEM, impact, composite materials.

 

DOWNLOAD PDF