NOUA TEHNOLOGIE DE CAPTARE ȘI CONVERTIRE A CARBONULUI ÎN ENERGIE ELECTRICĂ (CCCE) DE CĂTRE (UCNF) Nano-fibre de carbon compactizate in polimeri stratificati cu memoria formei

Autor/autori: Dr rer nat Paul OLARU

Rezumat: Tehnologia noua, de captare a carbonului si convertirea lui în energie electrică (CCCE) este esențială pentru reducerea emisiilor de CO2 la nivel mondial. Adoptarea pe scară largă a tehnologiilor clasice CCUS (exemplu, absorbția, adsorbția și separarea prin membrane) este în prezent limitată de cerințele suplimentare de energie asociate cu captarea CO2, ceea ce duce la costuri mai mari de energie și dificultăți în transportul și stocarea CO2 capturat. Recent, captarea CO2 a fost demonstrată utila pentru sursele mobile, valorificând energia reziduală a motoarelor cu combustie. Conversia de CO2 in substanțele chimice utile și combustibilii este înțeleasă ca o cerință pentru succesul comercial al oricărui proces CCUS, dar s-a dovedit a fi foarte dificilă din cauza stabilității termodinamice și cinetice a CO2.

Cuvinte cheie: pseudo-compozit, SMP, CO2, electricitate, ccce;


Abstract: New Carbon Capture, Converted in Electricity (CCCE) technology is essential to reduce global CO2 emissions. Large-scale adoption of classical CCUS technologies (for example, absorption, adsorption, and membrane separation) is currently limited by the additional energy requirements associated with CO2 capture, resulting in higher cost of energy and difficulties in transporting and sequestering the captured CO2 . Recently, CO2 capture has been demonstrated for mobile sources, capitalizing on the waste energy of combustion engines. Conversion of CO2 to useful chemicals and fuels is understood to be a requirement for the commercial success of any CCUS process but has proven to be very difficult because of the thermodynamic and kinetic stability of CO2.

Keywords: pseudo-composite, SMP, CO2, electricity, ccce.

 

DOWNLOAD PDF