TESTAREA ELEMENTELOR FUNCȚIONALE ALE UNUI SIMULATOR DE MEDIU

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Conf. univ. dr. ing. Liviu COȘTIUC, Ing. Vlad BIDU

Rezumat: Lucrarea urmărește prezentarea etapelor de monitorizare a parametrilor aerului (umiditate și temperatură) în interiorul și exteriorul unei incinte amplasate în mediul liber, incintă ce va constitui baza pentru realizarea unui simulator de mediu. Astfel, în acest studiu sunt prezentate rezultatele parțiale ale investigațiilor științifice privind dezvoltarea unei cabine care să ofere posibilitatea testării structurilor supuse a solicitări mecanice sub acțiunea unor factori agresivi de mediu sau a testării unor materiale din punct de vedere higrotermic și acustic.

Cuvinte cheie: temepratură, umiditate relativă a aerului, simulator de mediu.


Abstract: The paper aims to presenting the monitoring’s stages of air parameters (relative humidity RH and temperature T) inside and outside an chamber located in the free environment, which will be the basis for the realization of an environmental simulator. Thus, this study presents the partial results of the scientific investigations on the development of a cabin offering the possibility of testing the structures subject to mechanical stresses due to aggressive environmental factors or the testing of hygrometric and acoustic materials.

Keywords: temperature, relative air humidity, environmental simulator.

 

DOWNLOAD PDF