REALIZAREA MODELULUI CINEMATIC PENTRU UN CENTRU DE PRELUCRARE PRIN FREZARE CNC CU CINCI AXE

Autor/autori: Prof.dr.ing. Radu-Eugen BREAZ, Prof.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ, Prof.dr.ing. Valentin OLEKSIK, Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA, Prof.dr.ing. Paul-Dan BRÎNDAȘU

Rezumat: Prelucrarea prin așchiere a pieselor din industrie necesită utilizarea unor centre de prelucrare prin frezare CNC cu cinematică din ce în ce mai complexă. Astfel, mașinile-unelte CNC cu cinci axe comandate numeric se întâlnesc din ce în ce mai frecvent. Utilizarea tehnicilor CAD/CAM pentru programarea acestor mașini presupune unele particularități, față de cazul mașinilor-unelte CNC cu trei axe. Una dintre acestea este necesitatea utilizării unui model cinematic al mașinii, pentru a putea simula cât mai realist procesul de prelucrare și a evita coliziunile între elementele mobile ale mașinii.

Cuvinte cheie: CNC, CAD/CAM, cinci axe, model cinematic, simulare.


Abstract: Machining of parts in the industry requires the use of a CNC milling machine with increasingly complex kinematic. Thus, the use of CNC machine tools with five-axis numerical control becomes more and more common. Using CAD / CAM techniques for programming these machines involves some particularities, compared to the case of three-axis CNC machine tools. One of these is the need to use a machine-tool kinematic model to simulate realistic processing and to avoid collisions between mobile elements of the machine.

Keywords: CNC, CAD/CAM, five axis, kinematic model, simulation.

 

DOWNLOAD PDF