OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SERTIZARE A SUSPENSIILOR AUTOMOBILELOR UTILIZÂND METODA ELEMENTULUI FINIT

Autor/autori: Prof.dr.ing. Sever-Gabriel Racz, Prof.dr.ing. Valentin Oleksik, Prof.dr.ing. Radu-Eugen Breaz, Prof.dr.ing. Octavian Bologa, Prof.dr.ing. Paul-Dan Brîndașu

Rezumat: Datorită faptului că cerințele industriei urmăresc îmbunătățirea dinamicii, a siguranței și a confortului în timpul folosirii vehiculelor, este recomandată utilizarea analizelor prin metoda elementelor finite pentru optimizarea calității componentelor. Scopul acestei lucrări este acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra stadiului actual al analizelor prin metoda elementelor finite a procesului de sertizare folosit la ansamblarea suspensiilor pneumatice produse în industria auto.

Cuvinte cheie: Metoda elementului finit, Procesul de sertizare.


Abstract: Due to the fact that the requirements of the industry aim to improve the dynamics, the safety and the comfort during the use of the vehicles, it is recommended to use the finite element method for component quality optimization. The purpose of this paper is to provide an overview of the current state of analysis through the finite element method of the crimping process used to assemble air springs produced in the automotive industry.

Keywords: Finite Element Method, Crimping Process.

 

DOWNLOAD PDF