STUDY CONCERNING THE STRUCTURE- PROPERTIES CORRELATION FOR ELASTIC NARROW FABRICS

Autor/autori: Prof. Ph.D. Eng. Lucica CIOARĂ, Lect. Ph.D. Georgeta Lidia POTOP, Lect. Ph.D. Catalin VILCU, Eng. Cornelia FILIBIU

Rezumat:  In lucrare s-a urmarit evidentierea corelatiilor dintre structura, proprietati si tehnologia de realizare a benzilor elastice tesute. Benzile elastice sunt articole de pasmanterie realizate prin folosirea firelor de cauciuc sau a altor fire elastice de tipul elastomerilor. Articolele de pasmanterie elastice se produc atât ţesute, cât și împletite, croșetate sau tricotate. Am abordat acest studiu deoarece ponderea cea mai mare o au însă benzile ţesute, mai ales datorită stabilităţii lor în timpul utilizării cât și datorită faptului că prin ţesere se obţine o omogenizare mai bună a firelor elastice și neelastice care concură la formarea produsului. Datorită faptului că domeniile de aplicare sunt multe și diversificate o direcţie prioritară la proiectarea produselor elastice va fi aceea de luare în considerare a condiţiilor de exploatare. Este important ca firele de cauciuc sau elastomer să nu-și piardă gradul de elasticitate. Deformarea în lungime după ţesere este un aspect specific articolelor elastice și influenţează puternic structura benzilor, constituind unul din factorii de bază care trebuie avut în vedere la proiectarea lor.

Cuvinte cheie: benzi elastice ţesute, diagrama efort-alungire, articole de îmbrăcăminte, legatura panză


Abstract: The work is meant to render evident the correlation between structure, properties and manufacturing technology of the elastic narrow fabrics. The elastic narrow fabrics are lace-working articles produced by using rubber yarns or other types of elastic elastomer-type yarns. Elastic lacing articles are produced woven, braided, crocheted or knitted. We have approached this study because the highest weight belongs to narrow fabrics, especially due to their stability during utilization and to the fact that by weaving one obtains a better homogenization of the elastic and inelastic yarns that concur in product realization. Given the fact that there are many and diversified fields of application, a prevailing direction in designing elastic product will be to take into account the exploitation conditions. It is important that rubber or elastomer yarns do not loose their elastic ratio. The longitudinal deformation after weaving is an aspect specific to elastic articles and it strongly influences the narrow fabrics structure, representing one of the basic factors to be considered when designing them.

Keywords: elastic narrow fabrics/bands, stress/strain diagrams, articles of clothing, plain weave

 

DOWNLOAD PDF