CORELLATIONS BETWEEN REQUIREMENTS, FUNCTION AND QUALITY CHARACTERISTICS OF AIRBAG TYPE TECHNICAL PRODUCTS

Autor/autori: Lecturer PhD. Liliana LUTIC

Rezumat: Echipamentele auto de securitate a pasagerilor (Sisteme de Retinere Suplimentară – SRS), în speţă airbagurile, vizează asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei şi siguranţei pasagerilor din autovehicul, detectând în timp util accidentele, monitorizează continuu circulaţia şi diagnostichează în timp util eventualele avarii sau accidentări. Lucrarea prezintă principalele aspecte avute în vedere la realizarea şi perfecţionarea airbagurilor, o dezvoltare a corelaţiei cerinţe – caracteristici de calitate ale acestora, precum şi principalele tendinţe de dezvoltare.

Cuvinte cheie: produs, siguranţă, airbag, cerinţe, caracteristici, calitate.


Abstract: Passenger safety equipment (Supplemental Restraint System - SRS), specifically airbags, aim to ensure and improve the protection and safety of the vehicle passengers through timely detection of accidents, continuous monitoring of traffic and early diagnosis of possible damage. This paper presents the main aspects to be taken into consideration during airbag manufacture and improvement, the correlation between requirements and quality characteristics, as well as the main development trends.

Keywords: product, safety, airbag, requirements, characteristics, quality..

 

DOWNLOAD PDF