TECHNOLOGY FOR CUSHION PRODUCTION

Autor/autori: Associate Professor Costică SAVA, Lecturer Mariana ICHIM, Eng. Camelia Veronica VLĂŞAN

Rezumat: Lucrarea prezintă o tehnologie de producere a pernelor pentru mobilier care garantează calitatea amestecului de umplere şi uniformitatea masei pernei. Ca material de umplere pentru perne tricamerale a fost utilizat un amestec format din 60% spumă poliuretanică şi 40% poliester siliconat. Determinarea masei componenţilor a pus în evidenţă menţinerea cotelor de participare la valori apropiate cu cele prestabilite. Variaţia masei umpluturii în fiecare compartiment şi în întreaga pernă se încadrează în limitele acceptate şi depinde de îndemânarea operatorului.

Cuvinte cheie: pernă pentru mobilier, umplutură, spumă poliuretanică, poliester siliconat.


Abstract: The paper presents a technology for upholstery cushion production that guarantees the quality of filling blend and the uniformity of cushion mass. A blend consisting of 60% polyurethane foam and 40% siliconized polyester has been used as filling material for three-compartment cushions. Component mass measurement has revealed that the component percentages have been kept close to the established values. The filling mass variation in each compartment and in the whole cushion fits the acceptance limits and depends on the operator skills.

Keywords: upholstery cushion, filling, polyurethane foam, siliconized polyester.

 

DOWNLOAD PDF