STUDY ON RISK MANAGEMENT IN A BUILDING IN TERMS OF THE AIR TREATMENT SYSTEM

Autor/autori: Lecturer, Ph.D. Liliana HRISTIAN, Eng. Victor POPESCU, Drd. eng. Maria Magdalena OSTAFE, Assoc. prof. Ph.D. Iuliana Gabriela LUPU

Rezumat: Astăzi amenintarile complexe de securitate necesită un nou mod de lucru. Combinand tehnologia potrivită cu expertiza de domeniu obtinem cea mai bună solutie de securitate pentru unitatea analizata.Exista programe integrate,de exemplu Honeywell Security Manager,care protejează cladirile oferind accesul în timp real si controlul asupra sistemelor de securitate în întreaga unitate - indiferent cât de complexă este aceasta. Această solutie modulară și scalabilă include o securitate imbunătătită, pentru a asigura un timp de răspuns mai rapid, o raportare îmbunătatită și o performantă optimizată a sistemului. Managerul de securitate permite integrarea într-o singură interfată a operatorului a sistemelor de sigurantă, acces și securitate ale clădirii. Aceasta oferă: răspunsuri mai rapide și mai precise (alarmă centralizată; alarme/evenimente integrate cu digital; vizualizări video live și clipuri înregistrate) si administrarea detinătorilor de card pentru interactiunea cu bazele de date relevante. Managerul de securitate se poate integra, de asemenea, cu Managerul Honeywell LifeSafety pentru a oferi o solutie totala pentru a sustine un mediu sanatos si sigur.

Cuvinte cheie: analiza riscului, manager de securitate, baze de date, filtre, aer conditionat,hazard,


Abstract: Today, complex security threats require a new way of working. By combining the right technology with the domain expertise we obtain the best security solution for the analyzed unit. There are integrated software like Honeywell Security Manager that protects buildings by providing real-time access and control over security systems throughout the unit - no matter how complex it is.This modular and scalable solution requires us to improve the security system, to ensure a faster response time, an improved reporting and optimized performance.The security manager allows the integration of the security, access and security systems of the building into a single interface of the operator. It offers: faster and more accurate responses (centralized alarm; digital integrated alarms/events; live video views and recorded clips) and cardholder management for interacting with relevant databases. The Security Manager can also be integrated with the Honeywell LifeSafety Manager to provide a complete solution to support a healthy and secure environment.

Keywords: risk analysis, security manager, database, filters, air conditioning, hazard

 

DOWNLOAD PDF