MATERIALE COMPOZITE UTILIZATE ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI NAVALE

Autor/autori: Dr. ing. fiz. Eros Alexandru PĂTROI, Ş.L .dr.ing. Adelina BORDIANU, Prof. univ.dr.ing. Gheorghe SAMOILESCU, Prof. dr. fiz. Wilhelm KAPPEL, Dr. ing. Eugen MANTA, Dr. ing. Gabriela GEORGESCU, Dr. ing. Teodora MALAERU, Dr. ing. Mirela CODESCU, Dr. ing. Delia PĂTROI, Dr. ing. Georgeta, ALECU, Dr. ing. Alexandru, IORGA, Dr. ing. Florina Emilia CIULEI, Ing. Nicolae STANCU, Dr. ing. Elena CHITANU, Dr. Ing. Alexandru LIXANDRU

Rezumat: Lucrarea prezintă importanța studiului proprietăților magnetice ale materialelor compozite,tehnologia de obținere a nanoparticulelor de fier-cobalt, a celor de aliaj fier-nichel și a particulelor de α Fe, cu etapele de obținere a lor și prezintă aplicațiile acestor materiale în practică. O parte din materialele descrise au fost realizate în urma cercetărilor efectuate în cadrul INCDIE ICPE-CA în colaborare cu Academia Navală din Constanța și cu Universitatea Politehnica București. Se prezintă realizarea bobinelor de excitație și de măsură și a circuitelor de alimentare, de măsură și de achiziție a datelor experimentale pentru un echipament naval experimental

Cuvinte cheie: materiale compozite, nanoparticule, tehnologie, aliaj, fier,cobalt, bobine de excitație și măsură, circuit de alimentare, miez magnetic.


Abstract: The paper presents the importance of studying the magnetic properties of composite materials, the technology for obtaining cobalt-iron nanoparticles, those of iron-nickel alloys and α-Fe particles, with the steps of obtaining them and presents the applications of these materials in practice. Some of the described materials were made following the researches carried out within the INCDIE ICPE-CA in collaboration with the Naval Academy in Constanța and with the Polytechnic University of Bucharest. Presentation of the excitation and measurement coils and the supply, measurement and acquisition circuits of the experimental data for experimental naval equipment is presented

Keywords: composite materials, nanoparticles, technology, alloy, iron, cobalt, excitation and measurement coils, power supply circuit, magnetic core.

 

DOWNLOAD PDF