FUNCȚIONAREA ÎN PARALEL A TRANSFORMATOARELOR DE MT CARE ALIMENTEAZĂ SISTEMUL DE TRACȚIUNE ELECTRIC FEROVIAR

Autor/autori: Drd. ing. Alexandru POPOV, Conf.dr.ing. Mariana FRATU

Rezumat: Articolul descrie modul de functionare in paralel a transformatoarelor de medie tensiune (MT) din substatiile de tractiune electrica (STE),conectarea lor la sistemul energetic national (SEN), conditiile ce se impun pentru functionarea in paralel a transformatoarelor STE-urilor, solutii pentru optimizarea functionarii in paralel a transformatorilor de MT care alimenteaza sistemul de tractiune electric feroviar (STEF).Cuplarea in paralel a STE-urilor este posibila daca transformatorii de mare putere care deservesc STEF intrunesc toate conditiile pentru functionarea in paralel,acest mod de functionare asigura stabilitatea sistemului de distributie a energiei electrice.

Cuvinte cheie: transformator de MT, substatie de tractiune electrica,sistem de tractiune electric feroviar.


Abstract: The article describes the parallel operation of medium voltage (MV) transformers utilised in electric traction substations (ETS), their connection to the national power system (NPS), the conditions required for the parallel operation of the ETS transformers, solutions for the optimization of the parallel operation the MV transformers that power the electric railway traction system (ERTS). The parallel coupling of ETS is possible if High Power Transformers ERTS meet all the conditions for parallel operation, this mode of operation ensures the stability of the electricity distribution.

Keywords: medium voltage transformers, electric traction substations, electric railway traction system.

 

DOWNLOAD PDF