TEHNOLOGIA ȘI MARKETINGUL ÎN CONDIȚIILE DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE

Autor/autori: Dr. ing. ec. Elena SIMA

Rezumat: Noile tehnologii au venit mereu în sprijinul marketingului, iar marketingul a jucat un rol important în alegerea soluțiilor tehnologice şi a destinatarilor acestora. Lucrarea prezintă evoluția industrială și a marketingului cu caracteristicile lor punctând faptul că succesul în viitor va depinde de inovarea permanentă. Digitalizarea completează globalizarea cu o infrastructură avansată și este cea mai semnificativă tendință vizibilă atât în Industria 4.0 cât și Marketing 4.0., focusate pe un client sofisticat ce dispune de posibilități multiple, de care nu s-a bucurat în trecut.

Cuvinte cheie: industrializare, marketing, evoluție, clienți, digitalizare.


Abstract: New technologies have always come to support marketing, and marketing has played an important role in choosing technological solutions and their recipients. The paper presents the industrial evolution and marketing with their characteristics, pointing out that the success in the future will depend on the permanent innovation. Digitalization complements globalization with advanced infrastructure and is the most significant trend visible for both Industry 4.0 and Marketing 4.0., focused on a sophisticated client who has multiple possibilities, that he has not enjoyed in the past.

Keywords: industrialization, marketing, evolution, customers, digitalization.

 

DOWNLOAD PDF