MEDIEREA DEFECTELOR ÎN DISPLAZIA ȘOLDULUI CU AJUTORUL RADARULUI ACETABULAR

Autor/autori: Drd. ing. Irina IONIȚĂ, S.l.dr.ing. Corneliu DRUGĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă un studiu teoretic și practic privind necesitatea proiectării unui sistem de ghidaj (radar distal) pentru implantarea endoprotezei de șold în cazul displaziei de dezvoltare acetabulara a șoldului. Sistemul de ghidaj construit este compus din următoarele componente: placa Arduino Pro Mini 3.3v/5v împreună cu modul-ul USB 2.0 to TTL UART on FTDI FT232RL (programator Arduino Pro Mini), 4 senzori de apasare 1.27cm Brick, 12 LED-uri împreună cu rezistenţe de 220 Ω, fire jumper și un PCB.

Cuvinte cheie: sistem de ghidaj, proteza de sold, Arduino Pro Mini, modul USB, senzor apasare Brick.


Abstract: The paper presents a theoretical and practical study on the necessity of designing a guidance system for implantation of the hip prosthesis in the case of acetabular developmental dysplasia of the hip. The built-in guidance system is composed of the following components: Arduino Pro Mini 3.3v / 5v board with USB 2.0 to TTL UART module on FTDI FT232RL (Arduino Pro Mini programmer), 4 Brick 1.27cm push sensors, 12 LEDs together with 220 Ω resistors, jumper wires and a PCB.

Keywords: guidance system, hip prothesis, Arduino Pro Mini, USB module, Brick push sensor.

 

DOWNLOAD PDF