NFLUENȚA ZGOMOTULUI AMBIENTAL ÎN ACUSTICA SUBMARINĂ

Autor/autori: Ing. Bogdan VLAD, Dr. ing. Iancu CIOCIOI

Rezumat: Scopul principal în acustica subacvatică este de a distinge sunetele de interes (amprentele acustice) de zgomotul de fundal. Zgomotul ambiental este acea parte a zgomotului total care nu se datorează unei surse identificabile localizată. Acesta există în mediu independent de activitatea observatorului. Interferența surselor de zgomot care se află sau fac parte din platforma pe care este instalat un senzor acustic, sunt surse de zgomot proprii. Sursele de zgomot proprii sunt diferite de zgomotul ambiental.

Cuvinte cheie: zgomot ambiental, acustică, mediu subacvatic


Abstract: Main goal of underwater acoustics is to identify the sound of interest from the background noise. Ambient noise is that part of total noise which is not emitted by a localized source. Ambient noise is present in the environment independent from the activities of the observer. The interference of noises which are emitted or are part of the platform on which the sensor is installed, are known as sources of self-noise. Those are different from ambient noise.

Keywords: ambient noise, acoustics, underwater environment.

 

DOWNLOAD PDF