VARIAȚIILE NIVELULUI MĂRII LA STAȚIA HIDROLOGICĂ CONSTANȚA

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș NICULESCU, Dr. ing. Elena VLĂSCEANU, Dr. ing. Răzvan MATEESCU, Dr. fiz. Luminița BUGA

Rezumat: Schimbările climatice care au loc la nivel global, datorate efectului de seră pot fi validate prin analiza evoluției parametrilor hidrologici semnificativi, la scară regională. Unul dintre principalii indicatori este nivelul mării, a cărui evoluție pe o anumită perioadă poate fi urmărită și cuantificată cu ajutorul înregistratoarelor de nivel al mării instalate și administrate de INCDM “Grigore Antipa”.

Cuvinte cheie: nivelul mării, debitul Dunării, parametrii hidrologici, încălzire globală, zona costieră.


Abstract: Global climate changes due to the greenhouse effect can be validated by analyzing the evolution of significant hydrological parameters on regional scale. One of the main indicators is the sea level, whose evolution over a certain period can be observed and quantified with tide gauges installed and managed by INCDM "Grigore Antipa".

Keywords: sea level, Danube flow, hydrological parameters, climat changes

 

DOWNLOAD PDF