CONTRIBUȚII PRIVIND CONCEPEREA DE ECHIPAMENTE COMPLEMENTARE PENTRU SISTEMUL ANTIGRINDINĂ DIN ROMÂNIA

Autor/autori: Dr. ing. Gheorghe MANOLEA, Dr. ing. Alexandru NOVAC, Dr. ing. Laurențiu ALBOTEANU, Dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU ,Dr. ing. Ștefan-Marian NICOLAE, Dr. ing. Sorin STEPAN, Ing. Mihail SIMA

Rezumat: Se prezintă echipamentele realizate în cadrul unor cercetări doctorale și cercetări contractuale, destinate sistemului național antigrindină. În fiecare caz, s-a pornit de la o problemă pentru care s-a găsit o soluție materializată într-un echipament funcțional. Unele dintre acestea sunt utilizate în sistemul antigrindină din România. Se menționează constituirea Grupului de Interes Economic, entitate cu persoanlitate juridică, care reunește competențele a opt instituții, în scopul asigurării atribuțiilor Proiectantului General al Sistemului antigrindină.

Cuvinte cheie: sistem antigrindină, rampă lansare rachete, panouri fotovoltaice, telecomandă rampă, sistem informatic, proiectant general.


Abstract: It presents the equipment made within a doctoral research and contractual research, intended for the national anti-hail system. In each case, it started with a problem for which a solution was found materialized in a functional equipment. Some of them are used in the anti-hail system in Romania. Mention is made of the establishment of the conomic Interest Group, an entity with legal personality, which brings together the competencies of eight institutions, in order to ensure the attributions of the General Designer of the Anti-hail System.

Keywords: anti-hail system, rocket launch ramp, photovoltaic panels, remote control ramp, informatic system, general designer.

 

DOWNLOAD PDF