DISPOZITIVE INTELIGENTE DE MĂSURAREA TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Laura Mihaela LELUȚIU, Student Sebastian-Dragoș BARBU

Rezumat: În lucrare vom prezenta realizarea unui dispozitiv capabil să calculeze temperatura și umiditatea solului iar mai apoi să ne afișeze mesajul informativ despre starea solului pe ecranul LCD. Dezvoltarea proiectului s-a realizat atât prin mijloace electrice cât și software. Pentru realizarea sa am avut nevoie de diferite componente, pornind de la plăcuța de dezvoltare ArduinoUNO. Pe lângă aceasta am folosit un breadboard, o sursa de alimentare pentru breadboard, un ecran LCD și doua tipuri de senzori, unul pentru măsurarea temperaturii și unul pentru măsurarea umidității.

Cuvinte cheie: ArduinoUNO, Software, Harware


Abstract: . In our paper we will present the creation of a device capable of calculating the soil humidity and temperature and then displaying the informative message about the state of the soil on the LCD screen. The development of the project was done both by electrical and software means. For its realization we needed different components, starting from the ArduinoUNO development board. In addition we used a breadboard, a breadboard power supply, an LCD screen and two types of sensors, one for measuring the temperature and one for measuring the humidity.

Keywords: ArduinoUNO, Software, Harware

 

DOWNLOAD PDF