EVOLUȚIA CONSTRUCTIVĂ A GARAJELOR. CALCULUL DE REZISTENȚĂ AL UNEI STRUCTURI DE GARAJ RETRACTABIL TIP EVANTAI

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Ing. Gheorghe DRON, Ing. Răzvan ȘELARU, , Stud. Roxana GALL ,

Rezumat: Lucrarea are ca obiectiv prezentarea evoluției constructive a garajelor, analizându-se cu precădere modalitățile de acces (ușile). Astfel, pe baza documentației în literatura electronică, a cunoștințelor privind elementele constructive, s-a realizat în prima etapă o clasificare a garajelor după mai multe criterii, după care au fost prezentate categoriile în funcție de modalitatea de deschidere a ușilor de acces. În final, s-a analizat cu element finit o variantă de garaj retractabil tip evantai, fiind evidențiate stările de tensiuni și deformații ale structurii de rezistență.

Cuvinte cheie: garaje, evoluția constructivă, calcul de rezistență, lemn


Abstract: . The paper aims to present the constructive evolution of garages, mainly analyzing the access methods (doors). Thus, based on the documentation in the electronic literature, the knowledge on the constructive elements, a classification of the garages was made in the first stage according to several criteria, after which the categories were presented according to the way of opening the access doors. Finally, a fan-type retractable garage variant was analyzed with a finite element, highlighting the states of stresses and strains of the resistance structure.

Keywords: garages, constructive evolution, strength calculation, wood.

 

DOWNLOAD PDF