ANALIZA COMPORTĂRII MECANICE LA ÎNCOVOIERE A BARELOR DIN LEMN DIN SPECII DIFERITE

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Prof. univ. dr. ing. Horatiu Draghicescu TEODORESCU, Ing. Madalina VOINESCU, Stud. Eugenia FILIMON, Stud. Roxana GALL

Rezumat: Lucrarea prezintă analiza experimentală a comportării elasto-vâsco-plastice a probelor din lemn de pin și lemn de fag solicitate la încovoiere simplă plană (în trei puncte), cu secțiuni diferite. A fost testat un număr de 20 probe, câte 5 din fiecare categorie (specie și geometrie), fiind observat comportamentul diferit al probelor atât datorită proprietăților speciei lemnoase cât și a modulului de rezistență diferit la încovoiere.

Cuvinte cheie: lemn, încovoiere simplă plană, anizotropie, tensiunea de rupere, modulul de elasticitate


Abstract: The paper presents the experimental analysis of the behavior of the pine wood and beech wood samples subjected to simple bending (in three points), with different sections. A number of 20 samples were tested, 5 from each category (species and geometry), being observed the different behavior of the samples both due to the properties of the wood species and the different bending modulus.

Keywords: wood, simple bending, anisotropy, stiffness, modulus of rupture, elasticity modulus

 

DOWNLOAD PDF