O ANALIZĂ CRITICĂ ASUPRA TRANZIȚIEI ENERGETICE SPRE ANUL 2050

Autor/autori: Prof. Dr. Ing. Elena HELEREA, Drd. Ing. Vlad COJANU1

Rezumat: Lucrarea analizează legătura dintre tehnologiile energetice și criza mediului. Este examinată evoluția tehnologiilor energetice la începutul secolului XXI în Europa și în România în comparație cu alte regiuni ale lumii și se descrie impactul acestora asupra mediului ambient. Pornind de la faptul că poluarea atmosferică este generată în principal de producerea și utilizarea energiei, lucrarea analizează soluțiile prin care tranziția energetică, concept și strategie prin care se urmărește trecerea de la sursele de energie bazate pe combustibili convenționali la surse bazate pe combustibili neconvenționali, pot duce la crearea un sistem energetic nou, durabil, cât mai aproape de zero emisii de carbon. Sunt rezumate modelele actuale privind prognoza dezvoltării tehnologiilor energetice până în anul 2050 și modalitățile prin care se poate accelera tranziția energetică spre zero poluare în actuala criză medicală.

Cuvinte cheie: tranziția energetică, schimbări climatice, strategii, criza medicală COVID-19


Abstract: The paper analyzes the link between energy technologies and the environmental crisis. It examines the evolution of energy technologies at the beginning of the 21st century in Europe and Romania compared to other regions of the world and describes their impact on the environment. Starting from the fact that air pollution is mainly generated by the production and use of energy, the paper examines the solutions through which the energy transition - as concept and strategy of moving from conventional fuelbased energy sources to unconventional fuel-based sources - can lead to creating of a new sustainable power system as close as possible to zero carbon emissions. There is summarized the current models for forecasting the energy technologies development by 2050 and the ways in which the energy transition to zero pollution can be accelerated in the current medical crisis.

Keywords: energy transition, climate change, strategies, medical crisis COVID-19.

 

DOWNLOAD PDF