CONTRIBUȚII PRIVIND CONCEPEREA ȘI REALIZAREA SURSELOR DE CURENT ALTERNATIV PENTRU TESTAREA LA ÎNCĂLZIRE A APARATAJULUI DE JOASĂ TENSIUNE

Autor/autori: IDT I Petre PISTOL, IDT I Adrian VINTILĂ, CS II Dr. Ing. Dumitru SACERDOȚIANU, CS III Iulian HUREZEANU, IDT III Florica LĂZĂRESCU, IDT III Despina ROMAN

Rezumat: Rețelele electrice actuale trebuie să respecte o serie de cerințe impuse echipamentelor de transport și distribuție a energiei electrice. Principalele cerințe se referă la continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, siguranța în exploatare, calitatea energiei furnizate, condițiile impuse de impactul asupra mediului. Testarea performanței tehnice a diferitelor elemente care alcătuiesc rețelele electrice este reglementată de standarde recunoscute la nivel internațional. Efectuarea testelor în condiții de laborator implică existența unor echipamente specializate, capabile să genereze parametri electrici adecvați.

Cuvinte cheie: sursă de curent, testare, încălzire, aparataj de joasă tensiune


Abstract: T. The present-day electrical networks must comply with a number of requirements imposed for the electricity transmission and distribution equipment. The main requirements refer to continuity of electric supply to consumers, safety in operation, quality of electricity supplied, conditions imposed by the environmental impact. The testing of the technical performance of various elements which make up the electrical networks is regulated by internationally acknowledged technical standards and norms. Conducting tests under laboratory conditions involves the existence of specialized installations and equipment, able to generate the appropriate electrical parameters.

Keywords: current source, testing, heating, low voltage equipment

 

DOWNLOAD PDF