CERCETĂRI PRIVIND PROCESUL GAZODINAMIC DE DESCĂRCARE SONICĂ A TUNURILOR PNEUMATICE TIP BIB-BLASTER

Autor/autori: Dr.ing. Florin TEIŞANU, Ing. Constantin CHELAN, Ing. Marinela BUTOI, Drd. ing. Claudiu-Ionel NICOLA, Drd. ing. Ancuța-Mihaela ACIU, Dr. ing. Marcel NICOLA

Rezumat: T. În aplicațiile industriale, sistemele cu tunuri cu aer comprimat tip Big-Blaster sunt utilizate pentru deblocarea/curățirea buncărelor și silozurilor cu materiale vrac/pulverulente în fabricile de ciment și materiale de construcții, centrale termoelectrice pe cărbune, industria minieră și siderurgie, etc. În prima parte a lucrării am prezentat analiza fenomenului gazodinamic de curgere printr-un orificiu a aerului comprimat stocat într-un recipient, adică vitezele sonice de curgere și durata infimă de timp a fenomenului. Tot la nivel teoretic fenomenul este particularizat pentru parametrii reali ai unui tun pneumatic tip TP150. În partea de cercetări experimentale am dezvoltat un sistem de achiziții de date, care a permis înregistrarea fenomenului dinamic de descărcare sonică. Aplicația software pentru analiza duratei reale a impulsului pneumatic este realizată în mediul de programare LabVIEW. Cele două seturi de determinări teoretice și experimentale sunt comparabile și caracterizează just fenomenul complex de descărcare critică/sonică.

Cuvinte cheie: aerodinamică, undă pneumatică sonică, tun pneumatic Big-Blaster, achiziție de date, LabVIEW


Abstract: In industrial applications, the Big Blaster type air-cannon systems are used for clearing/cleaning bunkers/hoppers and silos of bulk/powder material in cement mills and building material factories, coal thermal power stations, mining industry and ferrous metallurgy, etc. In the first part of the paper we presented the analysis of the gas-dynamic phenomenon of flow through a hole, of the compressed air, stored in a container, which takes place at sonic flow rates, and the infinitesimal time duration of the phenomenon. Also in relation to the theoretical level, the phenomenon is customized for the real parameters of a pneumatic cannon type TP150. In the experimental research part we developed a measurement system based on the data acquisition board, which allowed the recording of the dynamic phenomenon of sonic discharge. The software application for the analysis of the real duration of the pneumatic impulse is created in the LabVIEW programming environment. The two sets of theoretical and experimental determinations are comparable and characterize the complex phenomenon of critical/sonic discharge.

Keywords: thermal aerodynamics, sonic airwave, Big-Blaster cannon data acquisition, LabVIEW

 

DOWNLOAD PDF