VIZITĂ LA FABRICA DE NAVETE SPAŢIALE

Autor/autori: Dr. ing. George ARGHIR

Rezumat: Rockwell International Space Division a fabricat șase navete spațiale: Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour, între 1972 și 2001. Vizita la Rockwell International Space Division, fabrica de navete spațiale, a început cu prezentarea generală a companiei și a navetei spaţiale Endeavor, apoi a continuat cu vizitarea laboratorului de încercare la vibraţii în poziţie verticală a machete navetei spațiale (macheta era la scara 1:4), a halei copiei carligii pentru instruirea piloţilor, a hărții aeroportului de aterizare (Fort Edwards, California), a sălii calculatoarelor și a laboratorul de testare a trenului de aterizare. Toate compartimentele au fost unice.

Cuvinte cheie: naveta spațială, test machetă vibrații, instruire piloți, hartă aeroport, calculatoare, testare tren aterizare.


Abstract: Rockwell International Space Division manufactured six spacecrafts: Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, and Endeavor, from 1972 to 2001 The visit to the Rockwell International Space Division, the spacecraft factory, began with the company and space shuttle Endeavor's general presentation, then continued with a visit to the vertical spacecraft vibration testing laboratory (scale models 1: 4), the room of the pilot training cockpit, the landing airport map (Fort Edwards, California), the computer room and the landing gear test laboratory. All compartments were unique.

Keywords: space shuttle, vibration scale space shuttle test, pilot training, airport map, computers, landing gear test.

 

DOWNLOAD PDF