ADAPTAREA CERCETĂRII ROMÂNEȘTI LA CERINȚELE SOCIETĂȚII MODERNE – ICPE SAERP SA

Autor/autori: Dr. ing. Cătălin GOIA

Rezumat: SC ICPE SAERP SA este o societate comercială înființată în 1992 prin desprinderea din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări în Electrotehnică ICPE, sub egida căruia funcționa din anul 1956. Ulterior, în 1993, a fost privatizată complet prin metoda MEBO către salariați. Societatea a comutat de la cercetarea exploratorie la cercetarea productivă, devenind lider de piață zonal pentru industria acționărilor electrice pentru vehicule de transport public local și pentru echipamentelele de conversie a energiei electrice la bordul vagoanelor de călători. Lucrarea vrea să descrie drumul parcurs și să evidențieze realizările deosebite.

Cuvinte cheie: Variator de tensiune continuă, convertizor servicii auxiliare, microcontroler, - invertor tracțiune.


Abstract: SC ICPE SAERP SA is a company established in 1992 by the ICPE Institute for Research and Design in Electrical Engineering, under the auspices of which it has been operating since 1956. Subsequently, in 1993, it was completely privatized by the MEBO method toward his employees. The company switched from exploratory research to productive research, becoming a zonal market leader for the local public transport vehicle electric drive and power conversion equipment on board passenger cars. The paper wants to describe the path taken and highlights the special achievements.

Keywords: DC chopper, auxiliary services converter, microcontroller, traction inverter.

 

DOWNLOAD PDF