SUSTENABILITATEA, O PRIORITATE PENTRU INDUSTRIA DE CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE Recuperarea și valorificarea deșeurilor în compozite polimerice biodegradabile

Autor/autori: Dr. ing. Laurentia ALEXANDRESCU, Dr. ing. Maria SONMEZ, Dr. ing. Mihai GEORGESCU, Dr. ing. Daniela STELESCU, Dr. ing. Mihaela NITUICA

Rezumat: Reciclarea și utilizarea resurselor naturale regenerabile ofera o dimensiune noua, în descoperirea de materiale noi. În ultima perioadă, o atenție deosebită a fost acordată dezvoltarii compozitelor cu matrice polimerică armata cu fibre naturale în locul compozitelor convenționale armate cu fibre anorganice (sticlă, carbon etc.). Dezvoltarea materialelor prietenoase mediului „verzi”, este datorată biodegradabilității acestor materiale naturale, greutății scăzute, costului scăzut, disponibilități mari, rezistenței specifice ridicate comparativ cu fibrele de sticlă sau carbon precum și datorită posibilității de adaptare a echipamentelor existente la procesatorii din domeniu, la producția în serie.

Cuvinte cheie: biodegradabilitate, compozit polimeric, post-consum, deșeu.


Abstract: Recycling and the use of renewable natural resources offer a new dimension in the discovery of new materials. Recently, special attention has been paid to the development of composites with polymer matrix reinforced with natural fibers instead of conventional composites reinforced with inorganic fibers (glass, carbon, etc.). The development of environmentally friendly “green” materials is conferred by the biodegradability of these natural materials, low weight, low cost, high availability, high specific strength compared to glass or carbon fibers, as well as the possibility of adapting existing equipment to processors for mass production.

Keywords: biodegradability, polymeric composite, post-consumption,waste.

 

DOWNLOAD PDF