PROIECTAREA TEHNOLOGIILOR CIRCULARE ÎN INDUSTRIA DE PIELĂRIE

Autor/autori: PhD student Nicoleta Raluca JIANU, PhD eng Ioana Corina MOGA,Chemist eng Aneta CHIVOIU, PhD eng Eugen MARIN

Rezumat: Industria de pielărie poate fi considerata o industrie care contribuie la reducerea poluarii mediului prin prelucrarea unui subprodus al industriei carnii, pielea naturala.Presiunile generale privind economia circulara, reducerea deșeurilor nebiodegradabile, biodegradabilitatea produselor din piele la sfarsitul ciclului de viata, au condus la reproiectarea tehnologiilor de prelucrare a pieilor în vederea inlocuirii materialelor cu potential poluant pentru mediu. Lucrare abordeaza posibilitatile de reducere a sărurilor de amoniu la decalcificarea pieilor.

Cuvinte cheie: tehnologii circulare, decalcificare piei, reducere poluare.


Abstract: The leather industry can be considered an industry that contributes to reducing environmental pollution by processing a by-product of the meat industry, natural hide. The general pressures on the circular economy, the reduction of non-biodegradable waste, the biodegradability of leather products at the end of the life cycle, have led to the redesign of leather processing technologies în order to replace materials with environmental pollutant potential. The paper addresses the possibilities of reducing ammonium salts when deliming the hide.

Keywords: circular technologies, hide deliming, pollution reduction.

 

DOWNLOAD PDF