METODĂ ȘI PROTOTIP PENTRU STERILIZAREA ȘI DEZINFECȚIA UNOR OBIECTE CONTAMINATE CU COVID 19

Autor/autori: Prof. dr. ing. Ionel STAREȚU, Ing. Ion VOICU

Rezumat: Lucrare abordează o problemă de maximă importanță în prezent și anume a sterilizării/dezinfecției unor obiecte infectate cu virusul SARS CoV 2 (COVID 19), folosind o soluție tehnică originală, și anume utilizarea panourilor radiante cu raze infraroșii. Este prezentată concepția de principiu, apoi prototipul tehnic realizat și rezultatele experimentelor realizate pentru stabilirea caracteristicilor de funcționare și utilizare a echipamentului realizat. Echipamentul este realizat folosint componente performante și are posibilitate de programare conform mai multor situatii de funcționare, fiind dotat cu un unitate electronică de comandă.

Cuvinte cheie: sterilizare, dezinfecție, COVID 19, panouti radiante, unde infraroșii.


Abstract: The paper addresses a problem of utmost importance at present, namely the sterilization /disinfection of objects infected with SARS CoV 2 virus (COVID 19), using an original technical solution, namely the use of infrared radiant panels. The principle concept is presented, then the technical prototype made and the results of experiments performed to establish the characteristics of operation and use of the equipment made. The equipment is made using high-performance components and has the possibility of programming according to several operating situations, being equipped with an electronic control unit.

Keywords: sterilization, disinfection, COVID 19, radiant panels, infrared waves

 

DOWNLOAD PDF