VEHICULELE ELECTRICE: UN OBIECTIV AL PREGĂTIRII DE SPECIALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Autor/autori: Ing. Doinița BĂLĂȘOIU

Rezumat: Protejarea mediului prin folosirea surselor de energie regenerabilă reprezintă una dintre țintele și este transpusă în realitate, printre altele, prin dezvoltarea calitativă și numerică a vehiculelor electrice. Vehiculele electrice alimentate cu acumulatoare reîncărcabile reprezintă, la nivel național, un domeniu în expansiune, atât sub aspectul fabricației, cât și sub cel al utilizării. De aceea, forța de muncă implicată în fabricația și mentenanța stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice necesită competențe corelate, sub aspectul cunoștințelor și abilităților, cu specificul acestui domeniu. Având în vedere contextul global și cel național, precum și obiectivul de dezvoltare instituțională prin multiplicarea parteneriatelor cu agenți economici din regiune, Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” a accesat, ca partener, proiectul „C-Evil – Chargers of Electric Vehicles in Learning”, proiect Erasmus+ care se înscrie pe Axa KA202 – Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională și ale cărui rezultate sunt produse intelectuale cu un ridicat potențial formativ, atât în formarea inițială, cât și în formarea continuă a specialiștilor.

Cuvinte cheie: energie regenerabilă, vehicul electric, infrastructură de încărcare


Abstract: One of the goals of global economy refers to environmental protection by using renewable energy sources. This is put into practice by the progress of electric vehicles and their increase in numbers. EVs using rechargeable batteries represent an area that is expanding nationally, regarding manufacture, as well as use. Therefore, the necessary work force, involved in manufacturing and maintenance of EVs requires connected competences, skills and abilities in the field. Considering the national and worldwide context, as well as the school’s aim to develop by strengthening the cooperation with local entrepreneurs, „Stefan Odobleja” High School is participating, as partner, in the Erasmus + project C-Evil – Chargers of Electric Vehicles in Learning”, a Key Action 2 project - Strategic partnerships for vocational education and training. The foreseen intellectual outputs have a high formative potential, both in initial training of the students, as well as in further training of specialists in the electric field.

Keywords: renewable energy, electric vehicle, charging infrastructure

 

DOWNLOAD PDF