FORMAREA SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL APLICAȚIILOR SOFTWARE PENTRU PROIECTAREA MATERIALELOR TEXTILE

Autor/autori: Dr. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, Dr. ing. Raluca Maria AILENI, Drd.ing. Adrian SĂLIȘTEAN,Dr. ing. Emilia VISILEANU, Dr. ing. Carmen GHIȚULEASA

Rezumat: Având în vedere faptul că există o nevoie stringentă ca specialiștii în domeniul textil, să-și însușească noile aplicații software pentru proiectarea materialelor textile, astfel încât să devină competitivi pe piața muncii,INCDTP derulează pentru perioada 2020-2022, un nou proiect Erasmus+. Proiectul “Software tools for textile creatives - OPTIMTEX”, are ca obiectiv principal susținerea tinerilor profesioniști din industrie și a studenților din domeniul textil prin materiale educaționale asupra diferitelor aplicații software pentru proiectarea textilelor tehnice și inteligente, în țesătorie, tricotare, prototiparea virtuală a confecțiilor, brodare și proiectare experimentală (www.optimtex.eu ).

Cuvinte cheie: e-learning, textile, proiectare, software


Abstract: Considering the need of textile creatives to acuire knowledge in the field of software for design of textile materials, in order to become competitive within the world of work, INCDTP runs a new Erasmus+ project during 2020-2022. The project “Software tools for textile creatives - OPTIMTEX”, has as main aim supporting of young professionals from the industry and of HE students from the textile field, by means of educational materials on various software for design of e-textiles, in weaving, knitting, virtual prototyping of clothing, embroidery and experimental design (www.optimtex.eu ).

Keywords: e-learning, textiles, design, software

 

DOWNLOAD PDF