REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV CONFORM PRINCIPIULUI ECONOMIEI CIRCULARE A UNOR DEȘEURI POST-CONSUM ȘI TEHNOLOGICE PROVENITE DIN INDUSTRIILE CREATIVE

Autor/autori: Dr. ing. Laurenția ALEXANDRESCU, Dr. ing. Maria SONMEZ, Dr. ing. Mihai GEORGESCU, Dr. ing. Mihaela NITUICA, Dr. ing. Daniela STELESCU

Rezumat: Scopul principal al lucrării constă în valorificarea integrală a deșeurilor textile, din piele și polimerice, obținute din prelucrare și utilizare în industriile creative, post-consum și tehnologice în concordanță cu principiul economiei circulare. Tratarea deșeurilor este realizată, conform principiului 4R (reducere, reutilizare, reciclare și recuperare) din sectorul de textile, pielărie și încălțăminte prin transformarea lor în materii prime cu valoare adăugată și utilizare în diferite industrii și construcții, prin dezvoltarea unor noi concepte de producție sustenabile. Prin compoundarea deșeurilor textile, proteice și polimerice măcinate cu polimeri, se rezolvă doua obiective primordiale: 1. reducerea duratei de viață a polimerilor prin biodegradare; 2. Reducerea cantității de deșeuri postconsum.

Cuvinte cheie: economie circulara, biodegradabilitate, compozit polimeric, post-consum, deșeu.


Abstract: The main purpose of the paper is the full recovery of textile, leather and polymer processing waste, subsequently using it in the creative, post-consumer and technological industries in accordance with the principle of the circular economy. Waste treatment is carried out according to the 4R principle (reduction, reuse, recycling and recovery) in the textile, leather and footwear sector by transforming it into value-added raw materials and using it in various industries and in the field of constructions, by developing new sustainable production concepts. By compounding textile, protein and polymer waste ground with polymers, two primary objectives are fulfilled: 1. reducing the life of polymers by biodegradation; 2. reducing the amount of post-consumer waste.

Keywords: biodegradability, polymeric composite, post-consumption, waste.

 

DOWNLOAD PDF