GURA APELOR DAM – A GREAT ACHIEVEMENT OF ROMANIAN DAM ENGINEERS

Autor/autori: Prof. dr. ing. Dan STEMATIU, Dr. ing. Irinel IACOB, Prof. dr. ing. Radu SARGHIUTA3

Rezumat: Barajul Gura Apelor, cu cei 168 de metri ai săi, este cel mai înalt din România, și al doilea ca mărime din Europa de acest tip. În 16 august 2021, la 35 de ani de la inaugurarea barajului, lacul său de acumulare atinge pentru prima dată nivelul maxim de umplere. Situația geologică particulară a versantului stâng al barajului Gura Apelor a făcut ca realizarea voalului de etanșare să fie oprita pe ultima pătrime a înălțimii de retenție, ceea ce a condus la exploatarea lacului cu nivele restricționate. După circa 10 ani de studii și analize, în anul 2004 s-a decis ca etanșarea versantului stâng să se execute prin foraje de injecții, Între cota 960,00 mdM și coronamentul barajului (1078,50 mdM), cu echipamente performante. În ansamblul lor fenomenele de exfiltrație monitorizate în procesul de umplere controlată pun în evidență un succes al operațiunilor de impermeabilizare prin injecții a versantului stâng.

Cuvinte cheie: baraj, etanșare, injecții, exfiltrații.


Abstract: . Gura Apelor dam, having a height of 168 m is the tallest dam in Romania and the second in Europe among the dams of this type. On 16 of August 2021 after 35 yers since its competition, the water in the reservoir reaches its normal operation level. The difficulties encountered during the grouting process on the left abutment of Gura Apelor dam due to complex geological conditions has imposed the stopping of the grout curtain performance on the last upper quarter of the dam height. Consequently, the reservoir water level was severely restricted. After 10 years of studies and analyses in 2004 it was decided to complete the grout curtain by the same grouting process but using high performance equipment. The closely monitoring seepage phenomena pointed out that the imperviousness of the left abutment was successfully achieved.

Keywords: : dam, watertightening, groutoing, seepage

 

DOWNLOAD PDF