GREEN DEAL – ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI INDUSTRIA CIMENTULUI

Autor/autori: Dr. ing. Doru Vladimir PUȘCAȘU, Prof. em. dr. ing. Maria GEORGESCU, Dr. ing. Jenica PACEAGIU, Dr. ing. Adriana MOANȚĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă provocările Green Deal (Pactul Verde) focalizate pe industria cimentului. Se face o scurtă prezentare a Green deal - econimia circulară și se trece apoi la aplicarea acestor principii în industria cimentului prin co-procesarea deșeurilor dar și a aspectelor legate de decarbonizarea. În ultima parte sunt prezentate trei reultate trei exemple de cercetări românești privind valorificarea unor deșeuri ne-combustibile în industria cimentului.

Cuvinte cheie: Pactul verde, economia circulară, deșeu, co-procesare


Abstract: The paper presents the challenges posed by Green Deal in the specific field of cement industry. We made a short presentation of Green Deal – circular economy and then we approached the way of applying those principles in the cement industry by co-processing waste as well as aspects related to the decarbonizing process. Finally, we presented as results three samples of Romanian research regarding the possibility of using certain non-fuel waste in the cement industry.

 

DOWNLOAD PDF