EVALUAREA CICLULUI DE VIAȚĂ CA INSTRUMENT PENTRU DETERMINAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE

Autor/autori: CS II, dr.ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, CS I, dr.ing. Emilia VISILEANU, CS II, dr.ing. Raluca Maria AILENI,CS III, ing. Laura CHIRIAC

Rezumat: Evaluarea Ciclului de Viata reprezinta un instrument adecvat cuantificarii impactului asupra mediului pentru procesele tehnologice industriale. Printre aplicatiile directe putem enumera analiza comparativa intre un proces clasic și un proces inovativ, pentru a dovedi din punct de vedere stiintific caracterul prietenos cu mediul. Ca studiu de caz ECV, propunem analiza comparativa intre doua procese pentru obtinerea de ecrane electromagnetice textile: tratarea preliminara cu plasma de oxigen și acoperirea cu strat de cupru, respectiv tratarea prin fierbere-albire și acoperirea cu strat de cupru. Studiul comparativ ECV ofera informatii relevante cu privire la impactul asupra mediului pentru procesele de tratare preliminara inovative in mediu de plasma.

Cuvinte cheie: plasma, oxigen, fierbere – albire, ecrane textile, cupru


Abstract: Life Cycle Assessment represents an adequate instrument of quantifying the environmental impact for technological industrial processes. The comparative analysis between a classical and an innovative process is one of the most important direct applications for scientifically proving the ecofriendly character. As LCA case study, we propose the comparative analysis between two processes for manufacturing textile electromagnetic shields: preliminary finishing by Oxygen plasma and coating with Copper layer and classical bleaching and coating with Copper layer. The comparative LCA study offers relevant insight related to the environmental impact of innovative preliminary textile finishing by plasma technology.

Keywords: plasma, Oxygen, bleaching, textile shields, Copper.

 

DOWNLOAD PDF