CERCETĂRI PRIVIND PUTEREA CALORICĂ A BIOMASEI LEMNOASE DIN MATERIALE COMPOZITE

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ, Prof.univ.dr.ing. Aurel LUNGULEASA

Rezumat: Utilizarea combustibililor fosili reprezintă un pericol pentru atmosferă. Importanța utilizării biomasei lemnoase în domeniul obținerii căldurii se datorează faptului că aceasta este o materie ecologică iar emisiile de dioxid de carbon sunt neuter în momentul arderii. Toate țările dezvoltate își orientează privirile către sursele alternative de energie, mai ales către sursele regenerabile de energie.

Cuvinte cheie: biomasa, energie regenerabilǎ,putere calorică, lemn stratificat nedensificat.


Abstract: The use offossil fuels is a danger to the atmosphere. The importance of using wood biomass in the field of heat is due to the fact that it is an environmentally friendly material and carbon dioxide emissions are natural at the time of combustion. All developed countries are turning than attentionto alternative energy sources, especially renewable energy sources.

Keywords: biomass, renewable energy,calorific value,undensified laminated wood.

 

DOWNLOAD PDF