THE FASCINATING MITSUBISHI ZERO, THE UNPARALLELED CARRIER-BASED FIGHTER AIRCRAFT, FROM DOGFIGHTER1 TO KAMIKAZE (I)

Autor/autori: Dr. Horia SALCĂ

Rezumat: Se spune adesea că al Doilea Război Mondial a fost câștigat în laboratoare și fabrici, prin inovație și producție militarăși nu pe câmpul de luptă, prin sacrificiu uman. Într-adevăr, soluțiile tehnice originale și aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării științifice în tehnologia militarăau adus rezultate spectaculoase în diferite momente ale războiului și au asigurat finalul acestuia, când Superfortress Enola Gay, pilotată de căpitanul Paul W. Tibbets Jr, a lansat în august. 6.08.1945 bomba atomică pe Hiroshima, iar trei zile mai târziu, a doua bombă a fost aruncată asupra orașului Nagasaki. Un câștigător de război științific este o armăbazatăpe științăcare, pentru o perioadă și în anumite circumstanțe, uneori izolat, dar mai de obicei în combinație cu alte arme, poate schimba cursul unei bătălii, unei campanii sau, eventual, chiar al unui război. În perioada interbelică, pregătindu-se de război, japonezii au adoptat cele mai bune soluții tehnice, din punct de vedere calitativ, conștienți cănu puteau depăși producția industrialăbritanicăși americană, în primul rând din lipsa resurselor. De fapt, lipsa resurselor a fost miza principalăa războiului pentru japonezi. Această lucrare își propune săaducăîn atenție povestea unuia dintre cei mai importanți luptători din istoria celui de-al Doilea Război Mondial: Mitsubishi A6M, cunoscut mai ales ca Mitsubishi Zero. Îi mulțumesc prietenului meu Andrew Tyrell, inginer de aviație în Lincoln, pentru observațiile sale, în special pentru comentariile la paragraful „Unele dintre inovațiile lui Horikoshi pentru luptătorul Zero”care nu le-a considerat corecte.

Cuvinte cheie: al doilea război mondial, aviație, Mitsubishi Zero.


Abstract: It is often said that World War II was won in laboratories and factories, through innovation and military production and not on the battlefield, through human sacrifice1. Indeed, the original technical solutions and the application of the latest results of scientific research in military technology brought spectacular results at various times of the war and ensured its end, when the Superfortress Enola Gay, piloted by Captain Paul W. Tibbets Jr launched on August 6. 1945 the atomic bomb on Hiroshima, and three days later, the second bomb was dropped on the city of Nagasaki. A scientific war-winner is a science based weapon which, for a period and in certain circumstances, occasionally in isolation but more usually in combination with other weapons, can turn the tide of a battle, a campaign, or possibly even of a war2. In the interwar period, preparing for war, the Japanese adopted the best technical solutions, in terms of quality, aware that they could not exceed British and American industrial production, primarily due to lack of resources. In fact, the lack of resources was the main stake of the war for the Japanese.This paper aims to bring to attention the story of one of the most important fighters in the history of World War II: Mitsubishi A6M, known especially as the Mitsubishi Zero. I thank my friend Andrew Tyrell, an aviation engineer in Lincoln, for his remarks, especially for comments to the paragraph 'Some of Horikoshi's innovations for the Zero fighter' which he didn't think being accurate.

Keywords: World War II, aviation, Mitsubishi Zero.

 

DOWNLOAD PDF