ANALIZA IMAGISTICĂ CU RAZE X ȘI COMPUTER TOMOGRAF ÎN IDENTIFICAREA GEOMETRIEI ȘI A ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE DIN STRUCTURA VIORILOR VECHI

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Conf. univ. dr. Alina NAUNCEF, Conf. univ. dr. ing. Florin DINULICĂ, Ing. Vasile Ghiorghe GLIGA, Ing. Rodica MARC, Șef lucr. dr. Robert PURDOIU, Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUȘ, Stud. Eugenia FILIMON,

Rezumat: Lucrarea are ca obiectiv prezentarea comparativă a elementelor structurale și constructive ale viorilor vechi realizate în diferite ateliere de lutieri renumiți (Stainer, Klotz, Leeb, Babos Bela). Viorile luate în studiu dateazădin perioada 1716 –1920, fiind în stare bunăde utilizare, majoritatea fiind utilizate de artiștii din Filarmonica Brașov.În prima etapă a studiului, viorile au fost analizate optic și scanate pentru a identifica structura lemnului de rezonanță, utilizând programul WinDENDRO Density 2007. Pentru identificarea elementelor constructive ale viorilor, a geometriei și dimeniunilor plăcilor de fațăși spate din diferite secțiuni ale corpului de vioară, s-a utilizat analiza imagisticăcu raze X și computer tomograf (CT). Combinând tipurile de analize, valorificând expertiza producătorilor de viori și cunoștințele cercetătorilor din domeniu, s-au extras date valoroase privind caracteristicile geometrice și constructive ale viorilor vechi.

Cuvinte cheie: viori vechi, analiza imagistică, lemn de rezonanță, elemente constructive ale viorilor.


Abstract: The paper aims to present the comparative structural and constructive elements of old violins made in various famous violin workshops (Stainer, Klotz, Leeb, Babos Bela), currently part of private collections, being used in art. The violins studied date from 1716 -1920, being in good condition, most of them being used by artists from the Brașov Philharmonic. In the first stage of the study, the violins were optically analyzed and scanned to identify the structure of the resonant wood, using the WinDENDRO Density 2007 program. The X-ray imaging and computed tomography (CT) were used. Combining the types of analyzes, capitalizing on the expertise of violin producers and the knowledge of researchers in the field, valuable data on the geometric and constructive characteristics of old violins were extracted.

Keywords: old (heritage) violins, X-ray imaging, computed tomography, resonance wood, constructive elements of violin.

 

DOWNLOAD PDF