STUDIU PRIVIND CONCEPȚIA UNUI SCAUN ERGONOMIC PENTRU ALĂPTAT ÎN POZIȚIE CVASIVERTICALĂ

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Viorel ȘIȘMAN

Rezumat: Este bine cunoscut faptul că, în perioada imediat următoare nașterii mamele suferăun stres atât psihic câtși fizic și de aceea îmbunătățirea stării lor generale de confort reprezintăo cale importantăprin care le poate fi influențatăîn mod benefic sănătatea. Prezentul studiu își propune săcontribuie la realizarea acestui deziderat demonstrând avantajele aduse de postura cvasi-verticalăutilizatăde către mamăla alăptare. Spre deosebire de poziția bine cunoscutăde așezare pe scaunele obișnuite, poziția cvasi-verticalănecesităun scaun cu o geometrie specialăși se caracterizeazăprintr-o presiune mult mai micăde apăsare pe perna scaunului în zona șezutului –ceea ce înseamnăun plus de confort. Prezenta lucrare propune realizarea unei cercetări care, prin utilizarea unui scaun experimental special conceput și participarea unor subiecți reali (mame care alăptează) în condițiile reale de utilizare (în sala de alăptare din maternitate) va permite monitorizarea stării de confort a mamei pentru o multitudine de poziții de alăptare, un interes special fiind acordat poziției cvasi-verticale.

Cuvinte cheie: confort la alăptare, scaun, postura cvasi-verticală a corpului, studiu experimental.


Abstract: It is well known that, in the immediate aftermath of childbirth mothers experience both mental and physical stress and therefore improvingtheir overall comfort is an important way in which their health can be positively influenced. The present study aims to contribute to the achievement of this goal by demonstrating the advantages of the quasi-vertical posture used by the mother when breastfeeding. Unlike the well-known seating position on ordinary seats, the quasi-vertical position requires a seat with a special geometry and is characterized by a much lower pressure on the seat cushion in the seating area -which means an extra comfort.Thispaper proposes a research that, by using a specially designed experimental chair and with the participation of real subjects (breastfeeding mother) in real conditions of use (in the nursing room) will allow monitoring the comfort of the mother in a multitude of breastfeeding positions, a special interest being given to the quasi-vertical position..

Keywords: breastfeeding comfort, chair, quasi-vertical posture of the body, experimental study.

 

DOWNLOAD PDF