MĂSURAREA NIVELULUI DE ZGOMOT AL UNEI INCINTE IZOLATE ACUSTIC CU DIFERITE MATERIALE

Autor/autori: Conf. univ. dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Ing. Andrei Iulian PUCHIANU, Â Șef lucrări dr. ing. Ianos TIMAR, Dr. ing. Sergiu V. GEORGESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă metodologia de investigare, cazurile studiate, modul de izolare a unei incintei realizate din material compozit. Astfel, s-au efectuatmăsuratori aproximativ identice în trei etape succesive: în prima etapă când cabina nu era izolată; în a doua etapă când cabina a fostizolată prin interior cu vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, iar apoi, în etapa a III a,peste stratul de vată a fost adăugat un strat din burete cofrat fonoabsorbant ignifugat. S-a variat distanța de la sursă la sonometru; poziția sonometrului (receptorului) și a sursei sonore în exteriorul sau în interiorul cabinei.

Cuvinte cheie: nivel de zgomot, izolare acustică, materiale fonoabsorbante.


Abstract: The paper presents the investigation methodology, the studied cases, the way of isolating an enclosure made of composite material. Thus, approximately identical measurements were performed in three successive stages: in the first stage when the cabin was not isolated; In the second stage, when the cabin was insulated on the inside with glass mineral wool, coated with aluminum foil, and then, in the third stage, a layer of fire-retardant sound-absorbing formwork sponge was added over the cotton wool layer. The distance from the source to the sound level meter was varied; position of the sound level meter (receiver) and sound source outside or inside the cab.

Keywords: noise level, sound insulation, sound-absorbing materials

 

DOWNLOAD PDF