REALIZAREA UNUI GENERATOR DE FUNCȚII CU AJUTORUL CIRCUITULUI ICL8083

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Corneliu DRUGĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă realizarea unui generator de funcții de laborator cu ajutorul circuitului ICL8083. După o mică introducere în domeniul generatoarelor de funcții, sunt prezentate principalele etape în proiectarea și realizarea dispozitivului. Totodată este prezentată și o descriere a structurii și funcționalității circuitului ICL8083 folosit la realizarea dispozitivului. În ultima parte a lucrării este prezentată pas cu pas verificarea generatorului de funcții folosind un osciloscop digital, dar și prelucrarea datelor experimentale folosind metoda celor mai mici pătrate.

Cuvinte cheie: generator de funcții, forme de undă, osciloscop, ICL8038, frecvență.


Abstract: The paper presents the realization of a laboratory function generator using the ICL8083 circuit. After a brief introduction to the field of function generators, the main steps in the design and implementation of the device are presented. At the same time, a description of the structure and functionality of the ICL8083 circuit used to make the device is presented. In the last part of the paper is presented step by step the verification of the function generator using a digital oscilloscope, but also the processing of experimental data using the least squares method.

Keywords: function generator, waveforms, oscilloscope, ICL8038, frequency.

 

DOWNLOAD PDF