MECANISM DE RIDICARE FOLOSIT LA MAȘINILE DE RIDICAT ȘI TRANSPORTAT

Autor/autori: Student Dragoș GHEORGHE, Conf. dr. ing. Diana MUSCĂ

Rezumat: Lucrarea prezintă o soluție constructivă a unui echipament de ridicare cupalan simplu pentru macara turn. Modelul 3D al acestui tip de echipament este optimizat în baza unui breviar tehnic de calcul. Pentru modelarea asamblului 3D am folosit softul de proiectare Iventor 2020. Cu acest soft, avem posibilitatea de a crea produse într-un timp mult mai scurt deci productivitate ridicată.

Cuvinte cheie: echipament de macara, sarcină de ridicat, palan, mecanism de ridicare, cârlig, cablul.


Abstract: The work presents a constructive solution of a simple lifting equipment for the tower crane. The 3D model of this type of equipment is optimized based on a technical calculation roundup. For modeling the 3D assembly we used the Iventor 2020 design software. With this software, we have the possibility to create products in a much shorter time so so high productivity.

Keywords: crane equipment, lifting load, pulley, lifting mechanism, hook, cable.

 

DOWNLOAD PDF