IMPORTANȚA CARACTERISTICILOR ENERGETICE ALE MATERIALELOR COMPOZITE

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPIRCHEZ, Prof. univ. dr. ing. Aurel LUNGULEASA

Rezumat: Resursele regenrabile de energie reprezintă una din variantele înlocuirii combustibililor fosili în România și în lume. Una din principalele direcții strategice actuale, pe care România trebuie să o pună în aplicare, constă în introducerea și implementarea surselor de energie regenrabilă. Orice țară de pe globul pământesc are posibilitatea și obligația de a produce energie verde din biomasă.

Cuvinte cheie: biomasa, energie regenerabilǎ, materiale compozite, putere caloric.


Abstract: Renewable energy resources represent one of the options for replacing fossil fuels in Romania and the world. One of the main current strategic directions, which Romania must implement, consists in the introduction and implementation of renewable energy sources. Every country on the globe has the opportunity and the obligation to produce green energy from biomass.

Keywords: biomass, renewable energy, composite materials, calorific value.

 

DOWNLOAD PDF